Witamy!

Regulamin

Przedstawiamy Państwu Platformę Zamówień Hurtowych Szkółki Krzewów Ozdobnych Milczyński, aby widoczne były wszystkie informacje dotyczące cen i dostępnych ilości należy się zalogować do panelu Platformy Zamówieniowej.

W panelu zamówieniowym widoczne są rośliny których ilości aktualizowane są codziennie, w miarę spływania zamówień, w szczycie sprzedażowym stany roślin mogą być odmienne.

1. Logowanie

Pełny dostęp do Platformy mogą uzyskać tylko firmy zajmujące się sprzedażą roślin lub urządzaniem terenów zieleni. Firmy współpracujące z nami otrzymają od nas login i hasło. Firmy zainteresowane współpracą prosimy o kontakt z podaniem pełnych danych firmy a skontaktujemy się w celu sfinalizowania rejestracji. Logowanie oznacza akceptację poniższego regulaminu

2. Przeglądanie oferty

Aby ułatwić Państwu wyszukiwanie roślin podzieliliśmy je według kilku kluczy takich jak: GRUPA ROŚLIN (iglaste, liściaste itp.), ZASTOSOWANIE (okrywowe, żywopłotowe…),. JAKOŚĆ (standard, PREMIUM.), a także NOWOŚCI, SUNNY PLANTS, oraz PROMOCJE.
Dzięki takiemu podziałowi łatwo można zawęzić wyniki wyszukiwania i wybrać potrzebne rośliny. Po zalogowaniu się widoczne są dodatkowo aktualne stany magazynowe oraz ceny.

3. Zamówienie

Zamówienia dokonuje się poprzez umieszczanie roślin w „KOSZYKU”, gdzie mamy możliwość podglądu wartości zamówienia oraz orientacyjnej ilości wózków CC jaką zajmą Państwa rośliny. Do 2-3 dni od wysłania zamówienia otrzymają Państwo potwierdzenie drogą elektroniczną a także skontaktujemy się z Państwem celem ustalenia terminu i sposobu jego dostarczenia.
Zamówienie potwierdzone przez szkółkę należy uznać jako przyjęte do realizacji. Każdy klient posiada indywidualne konto oraz historię zamówień widoczna w zakładce Konto można tam śledzić wielkość poszczególnych zamówień.

4. Cena

Wszystkie ceny podawane są w kwocie netto polskich złotych, do tej wartości doliczany podatek VAT. Uwzględniają one Państwa dotychczasowe warunki handlowe. Jeśli zaznaczono opcję z dostawą system dolicza 50zł za każdy rozpoczęty wózek CC. Powyżej 5 wózków CC transport GRATIS.

5. Warunki płatności

Firmy utrzymują terminy i sposoby płatności, które uzyskały w trakcie współpracy z naszą firmą.
Zapłata za rośliny następuje po wydaniu towaru klientowi na terenie Szkółki Krzewów Ozdobnych lub w innym miejscu ustalonym podczas uzgadniania dostawy. Klient ponosi koszt dostawy roślin w inne miejsce niż siedziba Szkółki, o ile nie uzgodniono tego inaczej.
Jeśli obie strony ustalą taką formę rozliczania, istnieje możliwość wpłat wartości faktury na konto, Numer konta szkółki: Bank Spółdzielczy w Wilamowicach,
02 8134 0002 0006 7032 3000 0010
Za opóźnienia w regulacji płatności Szkółka nalicza odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

6. Etykiety

Podczas składania zamówienia można wybrać rodzaj dostępnej etykiety lub zrezygnować z niej. Od wiosny 2017 kolorowe zawieszki są według naszego wzoru
Posiadamy techniczne możliwości wydrukowania spersonalizowanych etykiet pętlowych na zlecenie klienta, według jego wymagań (etykiety kolorowe – 45gr, czarno-białe – 28gr). Takie zapotrzebowanie należy zgłaszać indywidualnie, może jednak znacznie wydłużyć czas realizacji zamówienia.

7. Wózki CC

Istnieje możliwość transportu roślin na wózkach CC naszym samochodem. Podane ilości wózków CC w podsumowaniu zamówienia są orientacyjne, wynika to ze zmiennych wielkości roślin na przestrzeni sezonu. Szczegóły dotyczące transportu są ustalane indywidualnie.

8. Odbiór Towaru

Klient zobowiązany jest do odbioru towaru w terminie uzgodnionym i podanym na zamówieniu, w szczególnych przypadkach możliwa jest zmiana terminu odbioru lub sposobu dostawy, po wcześniejszym mailowym ustaleniu, nie później jednak niż 1 dzień roboczy przed planowanym terminem odbioru.
W przypadku nie odebrania roślin w terminie 2 dni roboczych od ustalonej daty odbioru, Zamawiający zostanie obciążony kosztami przygotowania i etykietowania roślin, a rezerwacja zostanie anulowana.
Jeśli na zamówienie Klienta zostały sprowadzone/wyprodukowane specjalne rośliny, zostaną mu je dostarczone wraz z najbliższą dostawa a ich koszt zostanie zafakturowany.

9. Odpowiedzialność za wady Towaru

Szkółka dopełnia wszelkich starań aby Towar dostarczony był do Państwa w najlepszej kondycji, zdrowy i odpowiednio oznaczony nazwą . Reklamacje dotyczące stanu roślin będą rozstrzygane na podstawie zdjęć dotyczących konkretnych roślin. Szkółka nie ponosi odpowiedzialności za zaniedbania Towaru wynikające ze strony klienta lub siły wyższej która nastąpiła po dostawie do Klienta. W przypadku niezgodności ilości, pomyłki asortymentowej Szkółka zobowiązana jest do wymiany Towaru na nowy wolny od wad, lub korekty dokumentów dostawy. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia odebranego Towaru. W razie wystąpienia jakichkolwiek braków, Klient zobowiązany jest w terminie nie późniejszym niż 2 (dwa) dni robocze do zgłoszenia Szkółce na piśmie faktu wystąpienia i rodzaju wad lub niezgodności.

10. Odpowiedzialność

Szkółka ponosi odpowiedzialność jedynie za zawinione działania, nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe i zdarzenia o charakterze siły wyższej uniemożliwiające realizację zamówień.

11. Dane osobowe

Klient logując się do platformy zamówieniowej szkółki Krzewów Milczyński wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Klientów Szkółki na potrzeby realizacji zamówień oraz informowania o nowych produktach i możliwości dostaw. Dane osobowe Klienta są zabezpieczone i chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

12. Prawo zwrotu Towaru

Klient ma prawo do nie przyjęcia towaru pod warunkiem rażącej odmienności jakości Towaru od prezentowanego na zdjęciach w Platformie Zamówieniowej. Różnice w fizjonomii roślin wynikające ze stopnia rozwoju wegetatywnego nie są podstawą do rezygnacji z zamówionego towaru. Szkółka nie ponosi kosztów związanych z transportem tych roślin na teren siedziby Szkółki.
Zamówienia składane na Platformie Zamówieniowej nie podlegają ustawie o zakupach w sklepie internetowych, ponieważ Platforma służy do przeglądania oferty szkółki i generowaniu zamówień. Nie jest to oferta w rozumieniu Kodeksu Prawa Cywilnego. Towar prezentowany na zdjęciach może się nieznacznie różnić od dostarczonego do Klienta, wynika to ze specyfiki towaru, rośliny są organizmami żywymi i ta cecha powoduje ich różnorodność. Różnice mogą polegać na wzroście, ilości pędów. Szkółka dostarcza rośliny spełniające standardy wskazane przez Zalecenia Jakościowe Związku Szkółkarzy Polskich.

13. Postanowienia ogólne

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy prawa polskiego w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.